Projekt ,,Przedsiębiorczość w praktyce”

Drukuj
Opublikowano

Przedsiębiorczość w praktyce

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła realizuje projekt ,,Przedsiębiorczość w praktyce”, do którego została zakwalifikowana w październiku. To III edycja projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, a organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku we współpracy z Oddziałem ZUS, Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Oddziałem NBP i Krajową Administracją Skarbową w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Zespołem Szkół Licealnych w Leżajsku, Zespołem Szkół Nr 2 i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.

Głównym celem projektu jest kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, pracy i życiu codziennym każdego człowieka.
W projekcie biorą udział szkoły z całego województwa podkarpackiego.
W naszej szkole w warsztatach udział bierze klasa 2THT.
Projekt przebiega trzystopniowo:
I etap:
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z instytucji partnerskich. Otrzymali dostęp do szczegółowych materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień konkursowych. Na ich podstawie, raz w miesiącu wykonywać będą, pracując w grupach, krótkie zadania praktyczne. Uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione, wezmą udział w II etapie tego konkursu.
Po pierwszym etapie wyłoniły się dwa 3-osobowe zespoły z klasy 2THT;
I zespół – Agnieszka Kowalska, Sara Pyś, Daniel Grabas,
II zespół – Paulina Sałdan, Patrycja Hrynkiewicz, Patrycja Daniszewska.
Uczniowie uczestniczyli dotychczas w I i II zajęciach warsztatowych w listopadzie, grudniu i styczniu, według ustalonego harmonogramu. Następne zajęcia w najbliższym czasie, tj. w lutym i marcu 2018r.
Warsztaty i zadania konkursowe I etapu dotyczyły:
I zajęcia warsztatowe NBP: Pozyskiwanie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej
II zajęcia warsztatowe: Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych.
III zajęcia warsztatowe: Jak założyć firmę
IV zajęcia warsztatowe: Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i VAT

 

II etap: półfinał
Uczestnikami II etapu będzie 25 zespołów (po trzy osoby) wyłonionych z różnych szkół, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w I etapie. Półfinał konkursu polegał będzie na rozwiązaniu testu (indywidualnie przez każdego uczestnika) zawierającego 20 pytań, w tym jednego otwartego. Wynikiem zespołu będzie suma punktów członków zespołu szkolnego. Sześć najlepszych zespołów zakwalifikuje się do finału. Półfinał odbędzie się w kwietniu 2018r.


III etap: finał
Uczestnikami III etapu będzie 6 zespołów (po trzy osoby), które zdobyły najwyższą liczbę punktów w II etapie. Finał będzie obejmował: opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny, prezentację biznesplanu oraz krótki test potwierdzający wiedzę zdobytą w czasie wszystkich warsztatów. Finał konkursu i uroczyste zakończenie projektu odbędą się początkiem czerwca 2018r.
Będziemy informować o dalszym przebiegu kolejnych etapów. Przed uczestnikami projektu jeszcze wiele pracy, nauki i zaangażowania.
Życzymy więc powodzenia, wytrwałości i dotarcia na sam szczyt- finału.
Koordynator szkolny projektu Dorota Bijan
Opiekun grup Dorota Duniewicz- Kufel

Harmonogram zajęć (.pdf)

 

 

Przedsiębiorczość w praktycePrzedsiębiorczość w praktycePrzedsiębiorczość w praktyce

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu