Egzamin zawodowy styczeń

Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Harmonogram części pisemnej

Harmonogram części praktycznej

Wykaz materiałów i przyborów do egzaminu pisemnego

Wykaz materiałów i przyborów do egzaminu praktycznego

Pogoda

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu