Materiały i przybory

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku:    

Harmonogram egzaminów ustnych

Proszę zapoznać się z harmonogramem ustnych egzaminów maturalnych maj 2018 (plik .pdf otwiera się w nowym oknie)

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu