Egzaminy ustne

Proszę zapoznać się z harmonogramem maturalnych egzaminów ustnych (.pdf):

Harmonogram

Materiały i przybory

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.:    

Pogoda

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu