Egzaminy poprawkowe

Proszę się zapoznać z harmonogramem egzaminów poprawkowych (.pdf).

Materiały i przybory

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2017 roku:    

Pogoda

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu