Materiały i przybory

Drukuj
Opublikowano

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku:    

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu