Regulaminem praktyk

Proszę się zapoznać z Regulaminem praktyk 2019

Rekrutacja „Praktyka w Irlandii"

POWER UE poziom logo

Projekt „Praktyka w Irlandii, drogą do sukcesu zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 2018-1-PL01-KA102-048335

 

Informujemy, że w styczniu 2019 rozpocznie się rekrutacja 2 grupy młodzieży do wyjazdu na praktykę zawodową do Irlandii. Staż zagraniczny realizowany będzie w ramach Projektu pt. „Praktyka w Irlandii, drogą do sukcesu zawodowego” przez Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Rekrutacja „Praktyka w Irlandii"

Kawa, kawusia kochana!

kawaWarsztaty baristyczne to kolejny element przygotowania zawodowego, uczniów przed wyjazdem na staż zagraniczny do Irlandii w ramach projektu „Praktyka w Irlandii, drogą do sukcesu zawodowego”. W szkoleniu wzięło udział 18 osób uczących się w zawodzie : technik hotelarstwa, technik organizacji usług turystycznych oraz technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych.

Czytaj więcej: Kawa, kawusia kochana!

Irlandia czeka!

POWER UE poziom logo

Projekt „Praktyka w Irlandii, drogą do sukcesu zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 2018-1-PL01-KA102-048335

 

Erasmus Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu już od 2014 roku, realizuje kolejny projekt zagranicznych praktyk zawodowych. Projekt odbywa się według zasad programu Erasmus+, a jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Czytaj więcej: Irlandia czeka!

Warsztaty w PWSW

12W dniu 28.11.2018 grupa młodzieży ZSU-HiG zakwalifikowana do projektu „Praktyka w Irlandii, drogą do sukcesu zawodowego” wzięła udział w cyklu wykładów i warsztatów organizowanych przez PWSW w Przemyślu. Udział 10 osobowej grupy uczniów z klas II i III o profilu technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych w wykładach i ćwiczeniach organizowanych w Instytucie Nauk Technicznych miał związek z przygotowaniem zawodowym młodzieży do wyjazdu na staż zagraniczny do Irlandii.

Czytaj więcej: Warsztaty w PWSW

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu