Rada Rodziców

Drukuj
Opublikowano

Skład Zarządu Rady Rodziców

PRZEWODNICZĄCY:                    Pawłowski Dariusz

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:     Rodzeń Wioletta

SKARBNIK:                                  Szal Małgorzata

SEKRETARZ:                                bRYK sEBASTIAN

czŁONEK ZARZĄDU:                 sTASZEWSKI kRZYSZTOF

 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu