Rada Rodziców

Drukuj
Opublikowano

Skład Zarządu Rady Rodziców

PRZEWODNICZĄCY:                 Pawłowski Dariusz

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:     Kuczkowski jacek

SKARBNIK:                              kuczkowska-stypka agata

SEKRETARZ:                             szal małgorzata

CZŁONEK ZARZĄDU:                 seryło piotr

 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu