Podręczniki

Drukuj
Opublikowano

 

Szkoła branżowa po podstawówce:

cukiernik klasa 1

cukiernik klasa 2

fryzjer stacjonarny klasa 1

fryzjer stacjinarny klasa 2

kucharz klasa 1

kucharz klasa 2

wielozawodowa klasa 1

wielozawodowa klasa 2

Technikum po podstawówce:

technik fotografii i multimediów klasa 1

technik fotografii i multimediów klasa 2

technik hotelarstwa klasa 1

technik hotelarstwa klasa 2

technik organizacji turystyki klasa 1

technik organizacji turystyki klasa 2

technik reklamy klasa 1

technik reklamy klasa 2

technik żywienia i usług gastronomicznych klasa 1

technik żywienia i usług gastronomicznych klasa 2

dla klasy Technik usług fryzerskich zestaw podręczników do przedmiotów ogólnokształcących (język polski, matematyka, itd.) jest taki sam jak dla klasy Technik żywienia i usług gastronomicznych, podręczniki do przedmiotów zawodowych będą podane na początku września.

Dla klas trzecich i czwartych podręczniki są kontynuacją tych wybranych w klasie pierwszej.

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu