Wizyta w PWSW.

Drukuj
Opublikowano

EU flag Erasmus vect POS

W piątek 22 stycznia 2016r. 14 osobowa grupa młodzieży z klasy II i III technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych z ZSU-HiG,  gościła w  Instytucie Nauk Technicznych na  PWSW w Przemyślu.

Spotkanie było kolejnym działaniem związanym  z przygotowaniem zawodowym  młodzieży do wyjazdu na staż zagraniczny do Berlina w ramach programu Erasmus+.  

W  pierwszej  części spotkania odbył się  wykład dr inż. Adama Sidora pt. „Europejskie prawo żywnościowe  i jego aspekty praktyczne”. Wykład miał na celu wprowadzenie w prawo żywnościowe  i wyjaśnienie zagadnień związanych  z prawem polskim i europejskim.

zdj1

Następnie pracownik Instytutu oprowadził uczniów po pracowniach: towaroznawczej, chemicznej i mikrobiologicznej. Młodzież zapoznała  się bazą dydaktyczną, wyposażeniem pracowni na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności.

zdj2 zdj3zdj4

Podczas dyskusji na koniec spotkania został poruszony temat związany z koniecznością ciągłego dokształcania zawodowego zwłaszcza osób związanych z branżą gastronomiczną.  

zdj5zdj6zdj7zdj8

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu