Technik żywienia i usług gastronomicznych

Drukuj
Opublikowano

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do:

    Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z:

Pobyt w szkole kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Dniotwarte029Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych ma charakter usługowy. Dominującym typem relacji jest człowiek-człowiek i w związku z tym, w całym procesie nauczania szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie zasad etyki i kultury zespołowej, prawidłowych postaw, nawyków, sposobu komunikowania się i reagowania na życzenia konsumenta.
Wiodącym przedmiotem zawodowym jest - obsługa konsumenta i technologia gastronomiczna.

Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z funkcjonowaniem części gastronomicznej (kuchnia, sale konsumpcyjne, room service) i administracyjno - gospodarczej (dział finansowo - księgowy, dział sprzedaży) zakładu gastronomicznego.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może być zatrudniony w obiektach zbiorowego wyżywienia, zwłaszcza zakładach gastronomicznych żywienia otwartego i zamkniętego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością.Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne.

Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie. Może być on również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.