Artykuły

Technik fotografii i multimediów

Drukuj
Opublikowano

 

 

Kształcenie w zawodzie technika fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

Podstawowa działalność technika fotografii i multimediów polega na  zapisie, przetwarzaniu i wizualizacji  informacji obrazowej w formie analogowej i cyfrowej. Podejmując naukę na tym kierunku masz możliwość odkryć techniczne zawiłości szeroko pojętej fotografii, poznać praktyczną stronę pracy w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się obróbki fotografii i montażu fotograficznego w programach graficznych, tworzyć projekty multimedialne, zapoznać się ze sprzętem…

1 foto1foto3  foto2

Po ukończeniu nauki będziesz umiał:

 • posługiwać się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • kontrolować i regulować fizykochemiczne i sensytometryczne parametry procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
 • prawidłowo eksploatować maszyny i urządzenia stosowane w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych,
 • organizować plan zdjęciowy
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów-korekcie i edycji zdjęć
 • tworzyć internetowe projekty graficzne i multimedialne
 • przetwarzać metodami elektronicznymi informacje obrazowe… 

foto1 800x533  foto2 800x533

Możliwości zatrudnienia

 • w laboratoriach fotograficznych o różnych profilach,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle optoelektronicznym
 • w telewizji i wytwórniach filmowych

 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu