Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie

Drukuj
Opublikowano

uniagoralogo

Ogłoszenie

1 października 2016r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu unijnego „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie”.
Zachęcam uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w projekcie i skorzystania z różnorodnych form doskonalenia oferowanych w ramach projektu.

Główne zadania realizowane w projekcie:
1. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów (staże i praktyki dod. w zakładach pracy, kursy i szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje, kursy elearningowe, zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna)
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (studia podyplomowe kwalifikacyjne, kursy i szkolenia doskonalące, staże w zakładach pracy)
3. Współpraca z sektorem społeczno-gospodarczym (współpraca ze szkołami wyższymi, zakładami pracy w branżach pokrewnych z nauczanymi w szkole zawodem, instytucjami rynku pracy, zrzeszeniami pracodawców)
4. Poprawa warunków technicznych kształcenia zawodowego (doposażenie pracowni zawodowych, wdrożenie modułowego programu nauczania w zawodzie fototechnik, tworzenie firm symulacyjnych)

Na stronie dziennika elektronicznego po zalogowaniu w plikach szkoły znajduje się regulamin rekrutacji oraz wzór formularza zgłoszeniowego do projektu.
Bliższe informacje o projekcie będą przekazywane na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach przedmiotów zawodowych.
Osoby chętne do udziału w projekcie mogą pobrać formularze zgłoszeniowe w sekretariacie szkoły

ZDOBĄDŹ DODATKOWE KWALIFIKACJE WYMAGANE NA RYNKU PRACY

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu