Informacje o projekcie

Drukuj
Opublikowano


W ramach projektu przewiduje się kursy i szkolenia dla uczniów związane z nauczanym zawodem:


1. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Kurs barmana 30 godzin, grupa 10 osób
Kurs kelnera 30 godzin, grupa 10 osób
Kurs baristy 20 godzin, grupa 10 osób
Kurs carvingu 20 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie z zakresu kuchni staropolskiej 8 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie z zakresu kuchni myśliwskiej 8 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie z użyciem nowych technik (sous-vide, molekularna) 8 godzin, grupa 10 osób
Kurs elearningowy z zakresu kwalifikacji - kurs na platformie moodle pod nadzorem nauczycieli, 20-40 godzin, grupa 8 osób
Kurs z zakresu języka obcego zawodowego: j. angielski, j. niemiecki – według autorskiego programu – kadra własna 15 godzin, grupa 10 osób
Zajęcia prowadzone w szkole wyższej PWSW w Przemyślu – wykładowcy z wyższej uczelni 3 godzin, grupa min 10 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym

2. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Technik hotelarstwa
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Kurs barmana 30 godzin, grupa 10 osób
Kurs kelnera 30 godzin, grupa 10 osób
Kurs baristy 20 godzin, grupa 10 osób
Kurs carvingu 20 godzin, grupa 10 osób
Kurs pilota wycieczek min 100 godzin, grupa 10 osób
Kurs przewodnika min 200 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie animatora czasu wolnego 16 godzin, grupa 30 osób
Kurs elearningowy z zakresu kwalifikacji - kurs na platformie moodle pod nadzorem nauczycieli,  20-40 godzin, grupa 8 osób
Zajęcia w ramach firmy symulacyjnej – „Hotel” – kadra własna 30 godzin, grupa min 10 osób
Kurs z zakresu języka obcego zawodowego: j. angielski, j. niemiecki – wg autorskiego programu – kadra własna 15 godzin, grupa 10 osób
Zajęcia prowadzone w szkole wyższej PWST w Jarosławiu – wykładowcy z wyższej uczelni 3 godzin, grupa min 10 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe: pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym


3. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Technik obsługi turystycznej
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Szkolenie animatora czasu wolnego 16 godzin, grupa 30 osób
Kurs pilota wycieczek min 100 godzin, grupa 10 osób
Kurs przewodnika min 200 godzin, grupa 10 osób
Zajęcia w ramach firmy symulacyjnej – „Biuro turystyczne” – kadra własna 30 godzin, grupa min 10 osób
Kurs elearningowy z zakresu kwalifikacji - kurs na platformie moodle pod nadzorem nauczycieli, 20-40 godzin, grupa 8 osób
Kurs z zakresu języka obcego zawodowego: j. angielski, j. niemiecki – według autorskiego programu – kadra własna 15 godzin, grupa 10 osób
Zajęcia prowadzone w szkole wyższej PWSW w Przemyślu – wykładowcy z wyższej uczelni 3 godzin, grupa min 10 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym


4. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Fototechnik
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.

Nazwa zajęć i opis
Kurs z programów graficznych – After Effects 16 godzin, grupa 10 osób
Kurs z programów graficznych – Adobe Flash 16 godzin, grupa 10 osób
Kurs z programów graficznych – Coreldraw 16 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie z zakresu wydruku kolorowego, zarządzania barwami, sprzętu drukującego 8 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie z zakresu szlachetnych technik fotograficznych 8 godzin, grupa 10 osób
Kurs elearningowy z zakresu kwalifikacji - kurs na platformie librus pod nadzorem nauczycieli 40 godzin, grupa 8 osób
Zajęcia prowadzone w szkole wyższej PWSW w Przemyślu – wykładowcy z wyższej uczelni 3 godzin, grupa min 10 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym


5. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Technik organizacji reklamy
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Kurs z programów graficznych – Fotoshop 16 godzin, grupa 10 osób
Kurs z programów graficznych – Coreldraw 16 godzin, grupa 10 osób
Kurs z zakresu fotografii reklamowej i produktowej – kadra własna 25 godzin, grupa 10 osób
Kurs elearningowy z zakresu kwalifikacji - kurs na platformie librus pod nadzorem nauczycieli 40 godzin, grupa 8 osób
Zajęcia prowadzone w szkole wyższej PWSW w Przemyślu – wykładowcy z wyższej uczelni 3 godzin, grupa min 10 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym


6. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Technik usług fryzjerskich
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Kurs kosmetyczny – manicure hybrydowy 16 godzin, grupa 15 osób
Szkolenie z nowoczesnych technik fryzjerskich 16 godzin, grupa 10 osób
Stylizacji i wizażu – kadra własna 20 godzin, grupa 10 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym


7. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Kucharz
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Kurs barmana 30 godzin, grupa 10 osób
Kurs kelnera 30 godzin, grupa 10 osób
Kurs baristy 20 godzin, grupa 10 osób
Kurs carvingu 20 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie z zakresu kuchni staropolskiej 8 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie z zakresu kuchni myśliwskiej 8 godzin, grupa 10 osób
Szkolenie z użyciem nowych technik (sous-vide, molekularna) 8 godzin, grupa 10 osób
Kurs elearningowy z zakresu kwalifikacji - kurs na platformie moodle pod nadzorem nauczycieli, 20-40 godzin, grupa 8 osób
Kurs z zakresu języka obcego zawodowego: j. niemiecki – według autorskiego programu – kadra własna 15 godzin, grupa 10 osób
Zajęcia prowadzone w szkole wyższej PWSW w Przemyślu – wykładowcy z wyższej uczelni 3 godzin, grupa min 10 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym


8. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Cukiernik
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Kurs baristy 20 godzin, grupa 10 osób
Kurs carvingu 20 godzin, grupa 10 osób
Kurs elearningowy z zakresu kwalifikacji - kurs na platformie moodle pod nadzorem nauczycieli, 20-40 godzin, grupa 8 osób
Kurs z zakresu języka obcego zawodowego: j. niemiecki – wg autorskiego programu – kadra własna 15 godzin, grupa 10 osób

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego zakończony egzaminem – kadra własna przy współpracy z cechem rzemiosł różnych, 30 godzin, grupa 8 osób
Zajęcia prowadzone w szkole wyższej PWSW w Przemyślu – wykładowcy z wyższej uczelni 3 godzin, grupa min 10 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym


9. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Fryzjer
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Kurs kosmetyczny – manicure hybrydowy 16 godzin, grupa 15 osób
Szkolenie z nowoczesnych technik fryzjerskich 16 godzin, grupa 10 osób
Stylizacji i wizażu – kadra własna 20 godzin, grupa 10 osób
Kurs elearningowy z zakresu kwalifikacji - kurs na platformie moodle pod nadzorem nauczycieli, 20-40 godzin, grupa 8 osób

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego zakończony egzaminem – kadra własna przy współpracy z cechem rzemiosł różnych, 30 godzin, grupa 8 osób
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym


10. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Inne w klasie wielozawodowej
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.


Nazwa zajęć i opis
Staże w zakładach pracy wg harmonogramu uzgodnionego z pracodawcą 150 godzin, uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł
indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe – pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Zajęcia z doradcą zawodowym

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego zakończony egzaminem – kadra własna przy współpracy z cechem rzemiosł różnych

30g, grupa 8 osób