Klasa wielozawodowa

Drukuj
Opublikowano

Klasa wielozawodowa

Czy wiesz już co chcesz robić w życiu zawodowym ?

 Jeśli masz sprecyzowane zainteresowania konkretnym zawodem i chcesz znaleźć zatrudnienie w przyszłości lub sam prowadzić działalność gospodarczą zostań uczniem 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia - w klasie WIELOZAWODOWEJ

kształcącej w zawodach:
fryzjer,
krawiec,
mechanik pojazdów,
elektryk,
poligraf,
drukarz,
introligator,
piekarz,
i  wiele innych.

Będąc uczniem tej szkoły praktykę odbywasz w wybranym przez Siebie zakładzie, gdzie:

Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy, okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie od 4% do 6 % przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia).

 Uwaga! Możliwość płatnych parktyk.

Obraz1 Obraz2 Obraz3 Obraz4 Obraz5 Obraz6