Dotacje i preferencyjne pożyczki

Drukuj
Opublikowano

Dotacje i preferencyjne pożyczkiW dniu 19 listopada 2018 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie dla młodzieży klas kończących na temat ”Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych (niepracujących).
Informacji udzielał uczniom konsultant Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich w Przemyślu. Spotkanie adresowane było do uczniów pełnoletnich (niepracujących), którzy chcieliby uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Podczas spotkania szczegółowo zostały omówiono działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w szczególności dotyczące zakładania nowych firm na obszarach miejskich i wiejskich naszego regionu – dotacje i preferencyjne pożyczki.
Organizator M. Janczura

Dotacje i preferencyjne pożyczki  Dotacje i preferencyjne pożyczki

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu