Dni Kariery

Drukuj
Opublikowano

Dni KarieryW dniach 15 października do 18 listopada 2018r. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska i Akademickie Biuro Karier organizowało Dni Kariery dla studentów, absolwentów oraz uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Przemyślu. Z tej okazji były zaplanowane rożnego rodzaje spotkania, warsztaty, prelekcje, wykłady na temat planowania przyszłej kariery zawodowej, predyspozycji zawodowych, planowania, finansowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących spotkaniach:
- klasa IV TFR/R warsztaty „Mój herb – czyli co wiem osobie?” – zajęcia służące poznaniu własnych zasobów, mocnych i słabych stron, umiejętności i wartości oraz czynników warunkujących trafny wybór dalszej kariery zawodowej;
- klasa IV TFR/F „Diagnozowanie Kompetencji Zawodowych i Edukacyjnych” - Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.
- klasa IV THT/T – prelekcja „Najtrudniej jest zacząć – jak założyć podmiot ekonomii społecznej” – formalności przy zakładaniu działalności gospodarczej (ekonomii społecznej), formy prowadzenia działalności, koszty rozpoczęcia;
- klasa III TFR/R, II TFR/R, IV TFR/R – prelekcja z marketingu „B2B, B2C inne czy te same sposoby komunikacji produktu/usługi”;
- klasa IV TFR/F prelekcja „Nie sami sobie – różnorodność form wsparcia podmiotów ekonomii społecznej” - projekty, granty, dofinansowania, pożyczki, możliwości pozyskania finansowania przed i w trakcie prowadzenia działalności;
W ramach Dni Kariery odbyły się również Targi Edukacji i Pracy, w których brali udział przedstawiciele pracodawców z regionu, szkoły ponadgimnazjalne oraz PWSW. W targach wzięła udział kl. IV TFR oraz kl. III TFR, która pomagała w organizacji stanowiska targowego naszej szkoły.
W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się również spotkanie w kl. IV TFR/F z konsultantem z Lokalnego Punktu Funduszy Europejskich na temat pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczniowie mogli dokładanie zapoznać się z zasadami przyznawania pożyczek, dotacji ze środków unijnych w ramach programów POWER, PROW, na lata 2014-2020.
Udział naszych uczniów w Dniach Kariery na pewno przyczyni się do zwiększenia ich wiedzy i świadomości na temat samych siebie. Zdobyta wiedza o współczesnym marketingu, podmiotach ekonomii społecznej, pozyskiwaniu funduszy na działalność gospodarczą poszerzy ich kompetencje, predyspozycje zawodowe i przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu.

Organizatorzy: D. Bijan, D. Duniewicz-Kufel, M. Janczura, A. Cieślik, M. Ciż.

Dni Kariery  Dni Kariery Dni Kariery Dni Kariery Dni Kariery Dni Kariery