Warsztaty w PWSW

Drukuj
Opublikowano

12W dniu 28.11.2018 grupa młodzieży ZSU-HiG zakwalifikowana do projektu „Praktyka w Irlandii, drogą do sukcesu zawodowego” wzięła udział w cyklu wykładów i warsztatów organizowanych przez PWSW w Przemyślu. Udział 10 osobowej grupy uczniów z klas II i III o profilu technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych w wykładach i ćwiczeniach organizowanych w Instytucie Nauk Technicznych miał związek z przygotowaniem zawodowym młodzieży do wyjazdu na staż zagraniczny do Irlandii.

Młodzież miała okazję zapoznać się z baza dydaktyczną i wyposażeniem pracowni na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności. Ponadto wzięła udział w ćwiczeniach prowadzonych przez dr Gretę Adamczyk, oraz wykładach: „Żywności niskokaloryczna” – prowadzonych przez prof. Grażynę Jaworską oraz „Dodatki do żywności” – wykład dr Grety Adamczyk. Uczniowie uczestniczyli również w konkursach na tzw. daltonizm zapachowy oraz konkursie chemicznym organizowanym przez studentów III roku Bezpieczeństwa i produkcji żywności. Podczas rozmów ze studentami poruszana była kwestia ciągłego dokształcania się i o możliwościach kontynuacji nauki w branży gastronomicznej.

 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu