Artykuły

Drukuj
Opublikowano

 

 

Technik reklamy to zawód szerokoprofilowy, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną.

rek2Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność. 

 

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy),
 • obsługiwać programy graficzne: Ilustrator, Photoshop, CorelDraw,
 • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy,
 • organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych,
 • współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi,
 • oceniać komunikacyjną, artystyczną i estetyczną wartość przygotowanych reklam,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowej,
 • pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie,
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

 

rek3Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu