Organnizacja egzaminów

Drukuj
Opublikowano

Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami (pliki *.pdf otwierają się w nowym oknie lub są pobierane):

Harmonogram części pisemnej

Harmonogram części praktycznej

Harmonogram dla poprawiających egzamin z sesji styczniowej

Ogólne informacje o numeracji sal

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu