Materiały i przybory

Drukuj
Opublikowano

Proszę zapoznać się z listą materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

egzamin pisemny

egzamin praktyczny

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu