Artykuły

Drukuj

CUKIERNIK
z elementami technik zdobniczych

pasek

„Gdy widzę słodycze to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze…”

cukiernik
cukiernik
cukiernik
cukiernik

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, wiedza o społeczeństwie

 

Głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów. Cukiernik odpowiedzialny jest za przygotowanie niezbędnych surowców i półproduktów. W małych zakładach wykonuje wszystkie zadania związane z zawodem, w dużych istnieje bardzo wąska specjalizacja, np. ciastkarz, lodziarz, dekorator. Bardzo ważne jest posiadanie zmysłu artystycznego, bowiem wiele wyrobów (np. marcepany, praliny, torty) wymaga pracy związanej ze zdobieniem, dekorowaniem czy przystrajaniem.

 

Kwalifikacje zawodowe

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Dodatkowe umiejętności

Pierwszym zmysłem, który otwiera człowieka na świat jest wzrok. To on określa estetykę i piękno potrawy. W stwierdzeniu, że jemy oczami jest naprawdę dużo prawdy, dlatego nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zdobnictwa cukierniczego

 

Dzieje się:

szlifowanie umiejętności zawodowych podczas przygotowania imprez cateringowych oraz praktyki w zakładach pracy

dodatkowe szkolenia

kursy zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych


A po szkole:

  • Kontynuacja nauki w technikum 
  • Kontynuacja nauki w liceum
  • Specjalistyczne kursy podnoszące kwalifikacje w zawodzie

Perspektywy zawodowe:

  • Cukiernie, kawiarnie, restauracje
  • Zakłady cukiernicze, lodziarnie
  • Wypiek ciast na własny rachunek
pasek pasek
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu