Artykuły

Drukuj

TECHNIK REKLAMY
z elementami modelowania 3D

pasek

„Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie”

technik reklamy
technik reklamy
technik reklamy
technik reklamy
technik reklamy

Przedmioty rozszerzone: j. obcy: angielski lub niemiecki
Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka/technika

 

Technik reklamy to zawód wymagający łączenia wiedzy ekonomicznej, zdolności plastycznych i umiejętności obsługi programów graficznych. Technik reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, a także prowadzi kampanie reklamowe. Zajmuje się pozyskiwaniem klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określaniem celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczaniem sposobów ich realizacji, tworzeniem przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacją przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, organizacją działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacją działalności wystawienniczej.

 

Kwalifikacje zawodowe

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

 

Mały bonus:

Uważamy, że warto inwestować w swoje umiejętności, rozwijać zainteresowania, poznawać nowe technologie, dlatego wprowadziliśmy elementy modelowania 3D.

 

Dzieje się:

kursy obsługi specjalistycznych programów graficznych

wyjścia edukacyjne do agencji reklamowych

zajęcia z fotografii produktowej i reklamowej

zajęcia z pilotażu dronów

kurs modelowania 3D


A po szkole:

  Studia na kierunkach:
  • projektowanie graficzne
  • grafika i multimedia
  • zarządzanie mediami i reklamą
  • reklama w mediach
  • reklama i branding
  • reklama i public relations
  • reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
  • reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych
  Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe
  • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
  • biura ogłoszeń i działy promocji, środków masowego przekazu
  • agencje scenariuszowe
  • agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej
  • studia graficzne
  • studia produkcyjne
pasek pasek
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu