Artykuły

Drukuj
pasek

Przewodnik turystyczny

profilowe przewodnik
przew1
przew2
przew3

Praca przewodnika turystycznego daje ogromne możliwości poznawania ludzi z całego świata i wykonywania wolnego zawodu, dlatego w naszej szkole uczniom technikum hotelarskiego i obsługi turystycznej tajniki tej profesji przekazuje pan Marcin Stecura – przewodnik przemyski, od wielu lat oprowadzający turystów po naszym mieście.

 

Podróże towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, a sprawny przewodnik to filar udanego wyjazdu. Już w starożytnym Egipcie ludzie odbywali podróże, aby brać udział w obchodach świąt religijnych. Ciekawscy jeździli podziwiać ogromne budowle, zwłaszcza piramidy. W starożytnym Rzymie zamożni praktykowali wyjazdy do „wód”. W średniowieczu popularne stały się pielgrzymki. Renesans to okres wielkich podróżników i ich odkryć geograficznych, które zrewolucjonizowały świat. A turystyka rozpędzała się niczym lokomotywa… Dziś przewodnicy kojarzą się z turystyką masową, zorganizowaną i zaplanowaną. Jednak warto ich posłuchać, podpytać, bo zazwyczaj mieszkają w miejscu, które odwiedzamy i mają wiedzę nie tylko z opasłych tomów.
Zawód przewodnika turystycznego wymaga dużej wiedzy i umiejętności jej przekazywania. To trudna i odpowiedzialna profesja. To praca z ludźmi, za których jesteś odpowiedzialny. Zawód ten wymaga nieustannego aktualizowania wiedzy.


Zajęcia odbywają się w szkole oraz w terenie, w wymiarze 30 godzin. Zgrupowane są w kilkugodzinne bloki, umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych. Uczestnictwo w zajęciach udokumentowane jest na świadectwie szkolnym oraz specjalnym certyfikatem, potwierdzającym nabycie przez ucznia wiedzy i umiejętności praktycznych, podpisanym przez pana Marcina Stecurę oraz dyrektora szkoły.

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu