Dokumenty szkolne

Drukuj
Opublikowano

Lista dokumentów szkolnych:

Statut ZSU-HiG

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin pracy ZSU-HiG

Regulamin biblioteki

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin rekrutacji

Procedury postepowania w przypadku zagrożeń

Przepisy BHP w pracowni chemicznej

Regulamin Pracowni Chemicznej

Regulamin Pracowni Cukierniczej

Regulamin Pracowni Fizycznej

Regulamin Pracowni Fotograficznej

Regulamin Pracowni Fryzjerskiej

Regulamin Pracowni Garmażeryjnej

Regulamin Pracowni Informatycznej

Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu

Regulamin sal gimnastycznych, siłowni i boiska

Regulamin sal ogolnodostępnych

 Dokumenty są  w formacie .pdf i otwierają się w nowym oknie.

 

 

Oświadczenie o sytuacji materialnej (należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni)

oświadczenie - wypełnij i wyślij (*.docx)

 

Wniosek pomoc z ZFŚS

wniosek - wypełnij i wyślij (*.doc)

 

Druk dofinansowania do wypoczynku letniego dziecka

druk - wydrukuj i wypełnij (*.docx)

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dokumenty są  w formacie .doc i otwierają się w nowym oknie.