Artykuły

Program eTwinning

Drukuj
Opublikowano

 etwin

Program eTwinning - Europejska współpraca szkółeTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ze szkołami z innych krajów. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

  • Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;
  • Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

Z kim można współpracować?

  • Szkoły krajów Unii Europejskiej czyli Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Węgrami, Włochami, Wielką Brytanią, a także dodatkowo z Islandią, Norwegią, Turcją, Republiką Chorwacji i Republiką Macedonii.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
  2. Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości 'lekcyjnych' wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
  3. Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe.

Więcej informacji na temat programu i jego możliwości można znaleźć pod adresem    http://www.etwinning.pl/ 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu