Artykuły

Kucharz

Drukuj
Opublikowano

 

 

KUCHARZ


Dzien Otwarty 023W czasie trwania 3-letniej nauki zdobędziesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych:
- podstawy przedsiębiorczości,
- działalność gospodarcza w gastronomii,
- wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
- pracownia gastronomiczna,
- technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
- zajęcia praktyczne.


Ponadto rozszerzysz znajomość języka obcego na poziomie zawodowym.
Umiejętności praktyczne doskonalić będziesz w pracowni gastronomicznej i na zajęciach praktycznych, a także na imprezach cateringowych i bankietach organizowanych przez szkołę.
gast1Twoim atutem na rynku pracy będą:
- umiejętności organizacyjne i pracy w zespole,
- znajomość różnych technik produkcji, dekoracji i wykańczania potraw,

- obsługa nowoczesnych maszyn i urządzeń gastronomicznych.
Końcowy egzamin zawodowy na poziomie pierwszej kwalifikacji zdajesz w szkole, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, honorowany jest w krajach UE.
Szkoła daje Ci możliwość uzyskania kwalifikacji na wyższym poziomie na organizowanych kursach kwalifikacyjnych.

zobacz zawód: Cukiernik

 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu