Drukuj
Opublikowano

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024


1. Inauguracja roku szkolnego 4 września 2023


2. I półrocze od 4 września 2023 do 21 stycznia 2024, klasy maturalne do 17 grudnia 2023r.

3. II półrocze od 22 stycznia do 21 czerwca 2024, klasy maturalne od 18 grudnia 2023r do 26 kwietnia 2024


4. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023


5. Ferie zimowe 27 stycznia - 11 lutego 2024


6. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024


7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2024


8. Egzamin maturalny - sesja wiosenna. według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE


9. Pożegnanie klas maturalnych 26 kwietnia 2024 (piątek)


10. Egzamin maturalny – termin dodatkowy według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE

11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2024r.


13. Ferie letnie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024


14. Egzaminy poprawkowe wg harmonogramu  ogłoszonego po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2024r.


15. Egzamin maturalny - sesja poprawkowa. według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE


16. Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej wg odrębnego harmonogramu

17. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2, 7, 8, 9 i 31 maja oraz 4, 19 i 20 czerwca 2024r. 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu