Drukuj
Opublikowano

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023


1. Inauguracja roku szkolnego 1 września 2022


2. I półrocze od 1 września 2022 do 13 stycznia 2023, klasy maturalne do 16 grudnia 2022r.

3. II półrocze od 30 stycznia do 23 czerwca 2023, klasy maturalne od 19 grudnia 2022r do 28 kwietnia 2023


4. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022


5. Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023


6. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023


7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 28 kwietnia 2023


8. Egzamin maturalny - sesja wiosenna. według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE


9. Pożegnanie klas maturalnych 28 kwietnia 2023 (piątek)


10. Egzamin maturalny – termin dodatkowy według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE

11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23 czerwca 2023


13. Ferie letnie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023


14. Egzaminy poprawkowe 23- 29 sierpnia 2023


15. Egzamin maturalny - sesja poprawkowa. według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE


16. Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej wg odrębnego harmonogramu

17. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31X 2022, 10I, 2V, 4V, 5V, 8V, 2VI, 9VI 2023

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu