Dyrekcja i administracja

Drukuj
Opublikowano

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Olejnik

 Wicedyrektorzy

mgr Krystyna Sienkiewicz - Horodecka
mgr Marek Sękowski  

Kierownik Kształcenia Praktycznego

mgr inż. Elżbieta Ciżma-Szabaga 

 

 Administracja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

mgr inż. Maria Lisowska - główny księgowy
mgr inż. Aleksandra Rocińska - Krygowska - główny specjalista ds. ekonomiczno-kadrowych 
Barbara Burchała - sekretarz szkoły
mgr Olga Pawlak-Szewczenko - specjalista ds. administracyjnych 
Barbara Nowakowska - specjalista ds. gospodarczych 
Barbara Gerczuk - główny specjalista ds. finansowych 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu