Kolejny projekt

Drukuj
Opublikowano

EU flag Erasmus vect POS

Z wielką radością informujemy, że właśnie dowiedzieliśmy się o przyznaniu dofinansowania z Programu Erasmus+ na nasz kolejny projekt praktyk zagranicznych „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego”!!! Tym razem uczniowie kształcący się na profilu hotelarskim, turystycznym oraz organizacji żywienia będą mieli szansę wyjechać na 3 tygodnie do Berlina! Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, co więcej uczestnicy otrzymują kieszonkowe oraz wszelkie niezbędne wsparcie przed pobytem w Niemczech:


- kurs języka niemieckiego branżowego (25h) oraz przygotowanie kulturowe przeprowadzane w szkole (także w soboty żeby nie obciążać dodatkowo uczniów w tygodniu)
- przygotowanie zawodowe ( m.in. dwudniowe warsztaty w Hotelu Arłamów, zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej),
- przygotowanie psychologiczne (4h)
Rekrutacja oficjalnie rozpocznie się we wrześniu, a wszelkie informacje dostępne będą na stronie szkoły w zakładce Projekty – praktyki zagraniczne oraz na profilu FB.
W czerwcu na stronie szkoły zamieszczone będą wymagania z języka niemieckiego do rekrutacji, będzie przeprowadzony test wiedzy z tego przedmiotu, dodatkowo będą brane pod uwagę nast. Kryteria:
- dochody,
- miejsce zamieszkania,
- ocena z zachowania
- ocena z końca roku z przedmiotów zawodowych oraz z niemieckiego
- rekomendacja wychowawcy
Z uczniami jadą dwaj opiekunowie do Berlina, będzie także dodatkowy opiekun ze strony niemieckiego partnera. Transport z Przemyśla do Berlina i z powrotem zorganizowany, ubezpieczenie także.
Miejsca praktyk – zakłady gastronomiczne oraz restauracje na terenie Berlina.


Więcej informacji o programie Erasmus+ można znaleźć pod adresem: http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu