Szkolne Koło Strzelectwa Sportowego

pasek

„Lepiej strzelić i spudłować, niż nie oddać strzału i żałować”

kaf strzelcy1
kaf strzelcy2
kaft strzelcy3

 

Opiekunowie: D. Bijan

Cele:

    • opanowanie podstawowej techniki strzelania
    • kształtowanie odpowiedzialności i psychiki
    • kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej, siły i synchronizacji ruchów
    • kształtowanie właściwej postawy strzeleckiej, poprawnego oddechu i koncentracji
    • osiągniecie sukcesu poprzez udział w zawodach strzeleckich

 

Ze względu na brak własnej strzelnicy i broni zajęcia odbywają na strzelnicy sportowej LOK, przy ul. Słowackiego 40, gdzie pod nadzorem opiekunów i instruktorów uczniowie poznają budowę broni i zasady jej użytkowania, podstawowe zasady strzelania oraz wykonują strzelanie z broni kulowej bocznego i centralnego zapłonu oraz broni pneumatycznej. Zajęcia odbywają się na zadaszonych stanowiskach lub na krytej strzelnicy.
Na udział w zajęciach wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

Zapraszamy!!!

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu