Ważną rolę w rozwoju gospodarki rynkowej odegrał „duch przedsiębiorczości", który cechował nie tylko przedsiębiorców, ale również ludzi pozbawionych kapitału, mających za to pomysły, inicjatywę i wytrwałość w pokonywaniu barier, łamaniu stereotypów, uodpornionych na stresy i porażki. 

J.Schumpeter (1883-1950)

austriacki ekonomista

 WITAMY W ZAKŁADCE SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

Dowiesz się tutaj o działalności klubu, najważniejszych wydarzeniach oraz o ciekawych informacjach ekonomicznych.

Informuje również o działalności banków, inwestowaniu, giełdzie papierów wartościowych, rodzajach papierów wartościowych, a także zachęcamy do wejścia na ciekawe strony internetowe dotyczące finansów.

 opiekunowie koła: D.Bijan i D.Duniewicz-Kufel

CELE

 • Przygotowywanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym.
 • Budowanie i przejawianie zachowań przedsiębiorczych w miejscu zamieszkania.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem i znalezienie własnego miejsca w społeczności lokalnej.
 • Podejmowanie działań przedsiębiorczych w środowisku lokalnym, regionalnym lub krajowym.
 • Umiejętność poruszania się po lokalnym rynku pracy.
 • Przygotowywanie do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej.
 • Kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej opartej na wspólnym dziedzictwie, poszanowaniu kulturowej odmienności, praw człowieka i fundamentalnych zasad humanitarnych.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy obywatela Europy poprzez: wytwarzanie poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę środowiska, dziedzictwo kulturowe, pokonywanie przejawów nietolerancji i uprzedzeń.

 

ZADANIA

 • PRZYGOTOWANIE DO OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • PROWADZENIE MŁODZIEŻOWEGO MINIPRZEDSIĘBIORSTWA
 • ORGANIZACJA TYGODNIA KARIERY
 • ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • PROJEKCJA FILMÓW DYDAKTYCZNYCH
 • REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
 • PRZYGOTOWYWANIE DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOLE
 • PRZYGOTOWYWANIE DO KONKURSÓW Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I UNII EUROPEJSKIEJ
 • GRY DYDAKTYCZNE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • WYCIECZKI DYDAKTYCZNE M.IN. DO BIURA MAKLERSKIEGO, NBP, BANKU, FIRM, EUROPE DIRECT, LOKALNEGO PUNKTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH, CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ.
 • INTEGRACJA EUROPEJSKA, LEKCJA EUROPEJSKA W OŚRODKU DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ.

 

Targi Pracy

Targi PracyWe wtorek, 17 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Przemyskich Targach Pracy zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu. Młodzież z klas 3zwf oraz 4tht mogła się zapoznać z ofertą pracy lokalnych pracodawców, m.in. spółki Fibris S.A, MDM zoo, WUP, służb mundurowych oraz propozycjami zatrudnienia za granicą.

Czytaj więcej: Targi Pracy

Dzień przedsiębiorczości

18175608 1126147537489745 2108239086 o26 kwietnia odbył się dzień przedsiębiorczości. Uczniowie naszej szkoły udali się do firm oraz zakładów pracy, by zobaczyć jak wygląda praca w ich zawodzie. Praktyki odbywały się w wymiarze czasowym od 4 do 6 godzin.

Czytaj więcej: Dzień przedsiębiorczości

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 14-18.XI

Jak co roku w listopadzie, we współpracy z FMP w Warszawie, nauczyciele przedsiębiorczości zorganizowali w szkole Tydzień Przedsiębiorczości. Była to okazja do zaproszenia na lekcje różnych osób ze świata biznesu. Odbyło się spotkanie z dr K. Stasiuk na temat psychologii w reklamie.

Czytaj więcej: TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 14-18.XI

WYCIECZKA DO TVP RZESZÓW

W październiku 2016 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna do TVP w Rzeszowie. Wycieczkę dla klasy IV TFR grupa reklamy zorganizowali nauczyciele przedmiotów związanych z reklamą. Uczniowie mogli zobaczyć archiwum TVP, studia telewizyjne, reżyserkę oraz biuro reklamy.

Czytaj więcej: WYCIECZKA DO TVP RZESZÓW

SKP- DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. DZIEŃ OTWARTY 27.04.2016

20160427 105154

Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Szkolne Koło Caritas włączyły się w Dzień Otwarty Szkoły. Z tej okazji przy sali A16 została zorganizowana wystawa prac członków SKC.

Czytaj więcej: SKP- DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu