Założenia projektu

FE POWER poziom pl 1 rgb

Gmina Miejska Przemyśl realizuje w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej: Założenia projektu

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu