Egzamin zawodowy

Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
Zdający przynosi na egzamin długopis z czarnym tuszem.
Na egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Egzaminy odbywają się według podanego wcześniej harmonogramu.

Czytaj więcej: Egzamin zawodowy

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu