Harmonogram egzaminów

Proszę sie zapoznać z harmonogramem egzaminu (czerwiec 2021):

część pisemna

część praktyczna

pliki .pdf otwierają się w nowym oknie.

 

Materiały i przybory:

część pisemna

część praktyczna

pliki .pdf otwierają się w nowym oknie.

 

Proszę zapoznac się z wytycznymi dotyczącymi organizacji egaminu (sekcja 1 i sekcja 2)

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu