Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminw poprawkowych - sierpień 2018

Materiały i przybory

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku:    

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu