Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2020  (plik .pdf otwiera się w nowym oknie)

Materiały i przybory

Proszę zapoznać się z listą materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

egzamin pisemny

egzamin praktyczny

Organnizacja egzaminów

Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami (pliki *.pdf otwierają się w nowym oknie lub są pobierane):

Harmonogram części pisemnej

Harmonogram części praktycznej

Harmonogram dla poprawiających egzamin z sesji styczniowej

Ogólne informacje o numeracji sal

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu