Lista nauczycieli

Drukuj
Opublikowano

 

Lista nauczycieli
Zespołu Szkół Usługowo - Hotelarskich
i Gastronomicznych

Imię i nazwisko

Funkcja / nauczane przedmioty

mgr inż. Andrzej Olejnik dyrektor / przedmioty informatyczne
mgr Krystyna Sienkiewicz-Horodecka wicedyrektor / język polski
mgr Marek Sękowski wicedyrektor / matematyka
mgr inż. Elżbieta Ciżma-Szabaga kierownik kształcenia praktycznego / przedmioty gastronomiczne
mgr Agnieszka Cieślik pedagog szkolny, 
mgr Bernadetta Kłos-Niezgoda pedagog szkolny
dr Eugenia Moskałeć psycholog szkolny
ks. mgr Krzysztof Herbut religia
s. mgr Monika Sołowiej religia
mgr Emilia Kordek religia
dr Bernardyna Banaś język polski
mgr Małgorzata Miler język polski
mgr Wiesław Chlipała język polski
mgr Justyna Wasilewska historia, historia i społeczeństwo, język polski
mgr Lidia Bielech biblioteka, muzyka
mgr Anna Załęska biblioteka
mgr Anna Matysiak język angielski
mgr Ewa Wilczek język angielski
mgr Marta Bąk język angielski
mgr Grzegorz Zając język angielski
mgr Bogumiła Kruczek język angielski
mgr Monika Wawszkowicz-Pydo język niemiecki
mgr Monika Choińska język niemiecki
mgr Anna Stępień-Ważny język niemiecki
mgr Magdalena Śmigielska język niemiecki
mgr Beata Winiarska-Szpond język niemiecki
mgr Renata Gaworecka matematyka
mgr Elżbieta Pilszyk matematyka
mgr Rafał Sęk fizyka
mgr Piotr Sawczyszak geografia, przedmioty turystyczne
mgr Alicja Radochońska historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
mgr Arkadiusz Stefaniak informatyka, przedmioty fotograficzne, pilotaż dronów
mgr inż. Liliana Perkun-Mrozek przedmioty informatyczne, przedmioty fotograficzne, matematyka
mgr Andrzej Domagalski przedmioty fotograficzne,
mgr inż. Iwona Rogowska - Urban przedmioty informatyczne, przedmioty fotograficzne, fizyka
mgr Agnieszka Kowalczyk biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Maciaszek biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Artur Kawiak wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Tokarska wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Skafiriak wychowanie fizyczne
mgr Janusz Rawski wychowanie fizyczne
mgr Agata Domaradzka wychowanie fizyczne
mgr Rafał Siwek wychowanie fizyczne
mgr Dorota Duniewicz-Kufel przedmioty ekonomiczne, reklamowe,podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
mgr inż. Dorota Bijan przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
mgr Iwona Sebastianka edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Małgorzata Janczura przedmioty ekonomiczne i reklamy
mgr inż. Beata Pokorny przedmioty gastronomiczne i hotelarskie
mgr Kazimiera Jakubów przedmioty gastronomiczne , przedmioty fryzjerskie
mgr Wioletta Buczko przedmioty gastronomiczne i hotelarskie
mgr Aneta Drobeńko przedmioty hotelarskie i turystyczne
mgr Marta Ciż przedmioty turystyczne, reklamy
mgr inż. Małgorzata Grońska przedmioty gastronomiczne 
mgr Danuta Typrowicz przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Ewa Makuch-Chuchlińska przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Monika Sidor przedmioty gastronomiczne
mgr Łucja Paczkowska przedmioty gastronomiczne
mgr Marta Majowska przedmioty gastronomiczne
mgr Kazimiera Nowakowska przedmioty gastronomiczne 
mgr inż. Grażyna Nizińska przedmioty gastronomiczne i turystyczne
mgr Henryka Cichońska przedmioty fryzjerskie, podstawy przedsiębiorczości
mgr Ewa Banach przedmioty fryzjerskie
mgr Beata Fujarowicz przedmioty fryzjerskie
mgr Nina Szczekot przedmioty fryzjerskie
mgr Swietłana Teplicka przedmioty fryzjerskie
mgr Aneta Witko przedmioty fryzjerskie
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu