Przygotowania do wyjazdu

Drukuj
Opublikowano

POWER UE poziom logo

1INTENSYWNE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW ZSUHiG DO WYJAZDU NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ.
W ramach wsparcia zawodowego dla II grupy młodzieży zakwalifikowanej do projektu na staż zagraniczny do Irlandii, odbyły się warsztaty zawodowe. Celem głównym było poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia.

Ze względu na różnorodne zainteresowania młodzieży, warsztaty zostały podzielone na dwie grupy tematyczne:
„ Nowoczesne trendy w cukiernictwie” prowadzone przez właściciela Cukierni FIORE, Pana Jana Tauchmana, w dniu 09 października 2017r w wymiarze 6 godzin – 9 uczniów.
Zakres tematów:

  •  Struktura zakładu cukierniczego
  • Nowoczesne urządzenia i rozwiązania w cukiernictwie
  • Etapy produkcji lodów
  • Nowoczesne trendy w zdobnictwie wyrobów cukierniczych.

„ Staropolska kuchnia regionalna w nowoczesnym wydaniu” prowadzone przez szefa kuchni Zamku Dubiecko, Pana Janusz Pyrę, w dniu 21 października 2017r w wymiarze 6 godzin - 9 uczestników.
Zakres tematów:

  • Nowe trendy sztuki kulinarnej – kuchnia molekularna, metoda sous vide
  • Nowoczesne urządzenia i rozwiązania we współczesnej gastronomii
  • Prezentacja, wykonanie i podanie: dziczyzny, ryb, drobiu
  • Dodatki stosowane w kuchni staropolskiej

Warsztaty cukiernicze i kulinarne to forma nauki przez działanie praktyczne w rzeczywistych warunkach a także szansa na rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań naszych uczniów oraz próba i weryfikacja własnej wiedzy i możliwości.
Młodzież była ubrana w odzież gastronomiczną zakupioną ze środków UE a uszytą przez Producenta Odzieży "Jullita" z Żurawicy.

1111111111112131111718

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu