Zdalna Szkoła

Drukuj
Opublikowano

W ramach projektu Zdalna Szkoła, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi priorytetowej I. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Gmina Miejska Przemyśl, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Bakuna, przekazała na rzecz Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu zakupione pomoce dydaktyczne tj. 2 laptopy.

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu